O projekcie

Bezpłatne szkolenia ICT na poziomie A lub B dla osób z województwa wielkopolskiego

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji cyfrowych przez min.90% wśród 510(269K/241M) osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK, o niskich kwalifikacjach(z wykształceniem do ISCED3 włącznie)i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacje /kompetencje poprzez realizację szkoleń ICT na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework zakończonych certyfikacyjnym egzaminem zewnętrznym w okresie 01.12.2019 do 30.11.2021.

Projekt obejmuje wsparcie w postaci szkolenia komputerowego w zakresie TIK:

  • utworzonych zostanie 51 grup – po 10 osób w każdej grupie
  • program szkolenia obejmuje 120 godzin zajęć na poziomie A lub B w zakresie 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework, zakończonych zewnętrznym egzaminem certyfikującym
  • harmonogram zajęć zostanie dopasowany do potrzeb Uczestników i przewiduje możliwość realizacji zajęć także w godzinach popołudniowych lub w weekendy
  • Uczestnicy/czki otrzymają darmowe podręczniki po zakończeniu udziału w szkoleniach uczestnicy przystąpią do zewnętrznego egzaminu zgodnego ze standardami określonymi w ramie kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework). Uczestnikom, którzy zdadzą egzamin wydane zostaną europejskie certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji cyfrowych
Ważne! Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa

510os.(269K/241M) dorosłych w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED3 włącznie) i/lub os. w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. wielkopolskiego, w tym:

-min.393os.(189K/204M) o niskich kwalifikacjach (z wykształcenie do ISCED3 wł.);

-min.222os.(123K/99M) w wieku 50l.i więcej;

-max 48os.(27K/21M) w wieku 18-24l;

-min.462os.(242K/220M) w wieku 25l.i więcej;

-min.188os.(102K/86M) pozostające bez zatrudnienia (94 bezrobotni i 94 bierni zaw.);

-min.56os.(27K/29M) z niepełnosprawnością;

-min.230os.(116K/114M) zamieszkujące na obszarach wiejskich;

-min.126os.(63K/63M) zamieszkujące na terenach miast średnich, w tym w szczególnie tracących funkcje społ.-gosp. (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów).

Okres realizacji projektu:

01.12.2019 – 28.02.2022

Wartość projektu:

1 731 960,00 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich:

1 558 764,00  PLN

Projekt „Szkolenia ICT w Wielkopolsce.” nr RPWP.08.02.00-30-0013/18 realizowany jest przez „MULTI-PROFIT” Robert Tomczyk w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2012-2020 osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie.

Biuro projektu: Stary Rynek 71, 61-772 Poznań